Therapia Medical Center Kłodzko

Koszyk

Mama i ja

Poród, połóg, doradztwo laktacyjne, masaż Shantalla

Odkryj kompleksową opiekę nad procesem narodzin i okresu połogu w naszym centrum, obejmującą profesjonalne wsparcie porodowe, indywidualne doradztwo laktacyjne oraz relaksacyjny masaż Shantalla.

Dbamy o pełne wsparcie dla matki i dziecka, oferując spersonalizowane usługi dostosowane do Twoich potrzeb i komfortu.

Położna – zakres obowiązków
Zakres obowiązków i ogólnie charakter całego zawodu położnej
reguluje Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i
położnej. W ramach ustawy, zakres obowiązków położnej skupia się
w szczególności na:
1. Rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
2. Kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
3. Prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
4. Przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego,
5. Podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy,
6. Sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego,
7. Badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji,
8. Realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
9. Samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
10. Profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych,
11. Rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do lekarza,
12. Sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą,
13. Prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:
• przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz
ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
• przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do
urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Specjalista prowadzący

mgr Natalia Pająk

Położna

Szkoła Rodzenia THERAPIA MEDICAL CENTER w Kłodzku przy ul. Letniej 20.

Cykl 6 spotkań z wykwalifikowaną położną mgr Natalią Pająk. Zajęcia prowadzone w profesjonalnej sali ćwiczeń przy udziale psychologa, fizjoterapeutki uroginekologicznej oraz certyfikowanego doradcy laktacyjnego.

Skontaktuj się z nami.

Jeśli  mierzysz się z pytaniami lub wątpliwościami – porozmawiajmy.
Zapraszamy do naszej placówki lub do kontaktu telefonicznego z nami. Odpowiemy na wszystkie pytania. Zapewniamy dyskretną atmosferę.

Skorzystaj z formularza

0